Lidmaatskap

HOE WERK ONS

LIDMAATSKAP

7
Totale Byeenkomste
Wat bestaan uit...
1
Sondagklas
na die oggenddiens
6
Dinsdaeklasse
19:00 - 20:00

IS EK GEREED OM 'N LIDMAAT TE WORD

VRAE OOR LIDMAATSKAP

Daar is wel een vereiste wat ons wel het om deel van ons gemeente te word. Elke nuwe lidmaat moet glo Kompas Gemeente is die kerk waarheen God hul roep om deel te raak. As daardie oortuiging nie in jou leef nie bemoedig ons jou om nog nie lidmaat te word nie of om 'n gemeente te soek waarby jy daardie oortuiging beleef.

Jy hoef nie 'n lidmaat by ons te wees om jou kind aan die Here toe te wy nie. As die Here dit op jou hart druk is jy meer as welkom om jou kind toe te wy.

Jy hoef nie 'n lidmaat by ons te wees om jouself te laat doop nie. Daar word wel verwag dat jy sal getuig (op video) hoe die Here jou lewe aangeraak het.

Jy hoef nie 'n lidmaat by ons te wees om die nagmaal saam ons te gebruik nie.

Jy hoef nie 'n lidmaat te wees om deel te vorm van ons gemeente se kleingroeplewe of sosialegroepe nie.

Daar is verskeie bedieninge waar lidmaatskap vereis word, maar daar is bedieninge waar jy kan inskakel as die Here dit op jou hart druk.

VOLGENDE LIDMAATSKAP

9 Februarie 2020

LIDMAATSKAP IS MEER AS NET

Ons lidmaatskap-kurses is gebaseer op Markus 12:28-31. Jesus gee ons 'n duidelike opdrag in sy lering; ons moet God liefhê met ons hart, siel, krag, verstand en ons naaste soos onsself. Hoe lyk dit in die moderne lewe. Hoe kan ons God volg in vandag se tyd. Uit die gedeelte het ons 7 Ritmes geïdentifiseer wat 'n Christen kan ritmies uitleef om die opdrag te gehoorsaam.

REGISTREER HIER

Asseblief vul jou volledige adres in.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2020 Kompas Gemeente. Alle regte gereserveer.