Kleingroepe, ‘n plek om te behoort.

 

Dit is die mense saam met wie jy kan groei, lag en dien. Ons het groepe vir mans, vroue, paartjies, studente en nog meer.

Hoekom is Kleingroepe belangrik?

EENVOUDIGE ANTWOORD: Dit is God se wil, dit is ‘n spasie van geestelike groei en dit beweeg die wêreld om te glo dat God, Jesus gestuur het.

Jesus bid die volgende gebed vir Sy dissipels voor Sy kruisiging:

”Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: …” Johannes 17:21-22 (AFR83)

Kleingroepe is die spasie waarbinne ons hierdie buitengewoon unieke eenheid van die Nuwe Testament kan uitleef, sodat die wêreld kan glo Jesus is God (no pressure!). ”Ek gee julle n’ nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.” Johannes 13:34 (AFR83). Jesus vra ons om Sy voorbeeld van liefde in die Nuwe Testament te volg. Hy het in ‘n kleingroepspasie met Sy dissipels, die koninkryk van God na die wêreld gebring.

Wanneer vind Kleingroepe plaas?

Kleingroepe is intensionele en gestruktureerde gemeenskap met ander mense wat maksimale geestelike groei fasiliteer. Geestelike volwassenheid is intimiteit met God, liefde vir jou nuwe familie in Christus en invloed in die wêreld uit te oefen. Sluit by ‘n Kompas Kleingroep aan vir 18/24 maande wat weekliks, elke tweede week, of 1 keer per maand bymekaarkom. Daar is ‘n spesiale Kleingroep vir jou! Dit is God se wil vir jou lewe en dit is ‘n spasie van groei.

Om in te skakel, kontak Nico van As by 0828732895 of nico@kg.org.za

Ons wil graag van jou hoor!

Besonderhede

90 Abraham Straat, Vanderbijlpark

(016) 004 0016

navrae@kg.org.za